• Belangrijke boodschap
  • Belangrijke boodschap
  • Belangrijke boodschap
  • Belangrijke boodschap
  • Belangrijke boodschap
  • Belangrijke boodschap
  • Belangrijke boodschap

Belangrijke boodschap

Mag ik even naar het toilet?

Eén op de drie wereldburgers beschikt niet over een wc. Meer dan één miljard mensen doen hun behoeften noodgedwongen buiten, in de open lucht. Vooral kinderen zijn daarvan de dupe. Ze worden snel ziek, krijgen diarree en drogen uit. Elke dag sterven 2.200 kinderen door het ontbreken van een toilet en schoon water: 1,5 miljoen kinderen per jaar. Ook vandaag, op wereldtoiletdag. Een belangrijke boodschap!