• Missie Mali
  • Missie Mali
  • Missie Mali
  • Missie Mali
  • Missie Mali
  • Missie Mali
  • Missie Mali

Missie Mali

Toearegs zijn doelwit in Mali:

“Zorg dat mijn vrouw niets overkomt”

,,’Waarom moet mijn man met jullie meekomen’, vroeg ik toen soldaten op 2 april in alle vroegte aan onze deur kwamen om mijn man op te halen. De militairen zeiden dat ze met hem wilden praten, er was niets aan de hand. Mijn man Agamadou Ag Ibrahim, die korporaal was in het Malinese leger, ging met de soldaten mee”

Nederlandse militairen treffen in Mali voorbereidingen voor de komst van bijna vierhonderd militairen. De Nederlandse krijgsmacht gaat voor MINUSMA, United Nationas Multidimensional Integrated Stabilisation Mission, informatie verzamelen over de tegenstanders van de Malinese regering. Sinds 2012 woedt er in Mali een burgeroorlog, en extremisten maken de dienst uit. Vele Malinesen ontvluchtten hun geboorteland, zoals Titou, die haar man verloor.

Titou Waled Hama (24) vluchtte vanuit Mali naar buurland Burkina Faso. Ze woont nu bij haar broer, in het vluchtelingenkamp Gandafabou, in het noorden van Burkina Faso. Titou vertelt over haar vlucht, en wat daaraan vooraf ging.

Onherkenbaar

“Ik kreeg mijn man niet meer aan de telefoon. Elke keer dat ik belde hoorde ik zijn voicemail. Uiteindelijk belde ik een politieman, een Toeareg, om te horen wat er aan de hand was. Hij verzekerde mij dat mij dat mijn man zou worden vrijgelaten. Maar ‘s avonds belde hij me om te zeggen dat mijn echtgenoot niet meer thuis zou komen. Details kon hij me niet geven.”

Titou belde een vriendin, die in het ziekenhuis werkt. “Zij vertelde dat er die dag drie lijken waren binnengebracht in het mortuarium van het ziekenhuis. Twee mannen herkende ze, de derde was onherkenbaar verminkt. Mijn vriendin zei: ‘Misschien is het je man, maar ik weet het niet zeker’. Ik drong er bij haar op aan dat ze me de waarheid moest vertellen. Pas toen gaf ze toe dat mijn echtgenoot die dag op het plein, midden in het centrum, was vermoord. Hij werd 39 jaar.”

Buurman

Titou Waled Hama kon niet naar het ziekenhuis om afscheid te nemen van haar man. “Toearegs lopen gevaar aangevallen te worden door een woedende menigte, we zijn doelwit geworden in Mali”, vertelt ze. “De kolonel, een Toeareg, die het lichaam van mijn echtgenoot wilde identificeren, werd gearresteerd. Ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Het laatste dat ik, via vrienden, over mijn man hoorde, is dat zijn lichaam naar Mopti is vervoerd.”

Titou verliet – direct na de dood van haar man haar huis, samen met hun drie kinderen. “Mijn buurman, van de Dogu-stam, belde een taxi voor me om me naar het busstation te brengen. De chauffeur weigerde Toearegs te vervoeren. Mijn buurman reserveerde toen bustickets en bracht mij en mijn kinderen met een andere taxi naar de opstapplaats van de bus. ‘Dit is mijn vrouw, bescherm haar, zorg ervoor dat haar niets overkomt’, drukte hij de buschauffeur op het hart. We stapten in en reden naar San, aan de grens met Burkina Faso. Daarna vluchtten we de grens over.”

“Als de rouwperiode voor de dood van mijn man is afgelopen, en als blijkt dat ik niet zwanger ben, kan ik misschien hertrouwen”, zegt Titou. “Nu treur ik nog om het verlies van mijn man.”

Kijk: Gastvrij onthaal in Burkina Faso