• Stemfie
  • Stemfie
  • Stemfie
  • Stemfie
  • Stemfie
  • Stemfie
  • Stemfie
  • Stemfie

Stemfie

Selfie vanuit stemhok

U kunt vandaag te maken krijgen met kiezers die zichzelf vóór het stembureau of in het stemhokje vastleggen met hun mobiele telefoon: zij maken een zogenaamde stemfie. Dit is toegestaan.

Niet storen bij het stemmen
Let er wel op dat kiezers niet met z’n tweeën in een stemhokje staan en anderen niet storen bij het stemmen.

Ik roep niet op een stemfie te maken, maar het mag wel twittert minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Stemfie
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is het voor het eerst officieel toegestaan dat kiezers foto’s van zichzelf maken in het stemhokje. Op Twitter en Facebook verschijnen vandaag vele stemfies: selfies vanuit stembureau of stemhok.